logo

Moduł edycyjny  

layout null layout
layout
news icon 2021-03-03 10:49:26

Stworzono możliwość umieszczania dodatkowych efektów dźwiękowych w wirtualnym spacerze.

Przykład:

https://sztolnie.wkraj.pl2021-02-01 10:03:43

Wszystkie wirtualne spacery posiadają - opcje dostępności WCAG 2.1
Obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

Na wirtualnym spacerze użytkownicy mają możliwość korzystania z klawiatury.
Obracanie panoramy odbywa się za pośrednictwem strzałek.

Dodatkowo:
TAB umożliwia przeskakiwanie do następnego elementu, SHFT + TAB umożliwia cofanie do poprzedniego elementu,

Na panoramie
ENTER - po ustawieniu się na wybrany gorący punkt i przyciśnięciu klawisza enter nastąpi przejście do panoramy do której kieruje gorący punkt.
BACKSPACE - umożliwi cofnięcie się do wcześniejszej panoramy,
+ - umożliwia przybliżanie panoramy,
- - umożliwia oddalanie panoramy,


 
» POWIĘKSZ MAPĘ «
 
Wirtualne panoramy 360o na wirtualnykraj.pl
Powered by Webvisor
Copyright by E-kontakt 2007